Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Το πρόγραμμα κατάρτισης για τη Δημιουργικότητα και τη Διαχείριση της Καινοτομίας στις ΜμΕ ΜμΕ περιλαμβάνει 2 πτυχές της Διαχείρισης Καινοτομίας – τη Δημιουργικότητα και τη Συνεργασία. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος και του διδακτικού υλικού είναι η υποστήριξη της κατάρτισης του προσωπικού των ΜμΕ που ασχολείται με δραστηριότητες καινοτομίας και η ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων τους σε σχέση με τη δημιουργικότητα και τη διαχείριση της συνεργασίας.
Η εκπαίδευση είναι διαρθρωμένη σε επίπεδο μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις συστάσεις του ECVET και θα δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια μιας 5ήμερης εκπαιδευτικής δραστηριότητας διάρκειας 30 ωρών. Η εκπαίδευση υλοποιείται στην αγγλική γλώσσα με την παραδοσιακή μορφή εκπαίδευσης σε αίθουσα διδασκαλίας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@creativityandcollaboration.com

Εγγραφείτε τώρα!

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα μας, κάντε εγγραφήστο newsletter μας!