Работилници

Програмата за обучение по управление на креативността и иновациите в МСП обхваща 2 аспекта на иновационния мениджмънт - творчество и сътрудничество. Целта на учебната програма и материалите е да подкрепят обучението на служителите на МСП, занимаващи се с иновационни дейности и да развиват своите знания и компетенции във връзка с управлението на кретивността и сътрудничеството.
Обучението е структурирано по отношение на резултатите от обучението съгласно препоръките на ECVET и ще бъде тествано по време на 5-дневно обучение с продължителност 30 часа. Обучението се провежда на английски език в традиционната форма на обучение в класната стая.

За контакти

Можете да отправяте запитвания на адрес info@creativityandcollaboration.com

Абонирайте се сега!

Ако желаете да получавате новини от нас, моля абонирайте се!