Креативност

Ако ЕС желае да запази своята глобална позиция и да я подобри, той трябва да насърчи креативността. Съгласно Стандарта за иновациите, част 6 (CEN / TS 16555-6: 2013), определението за креативност е: „процес на генериране на нови идеи чрез оригинално мислене. Това може да варира от художествено проектиране до изобретение и включва, например, нови бизнес идеи и управленски процеси ”. Проектът INCREMENTA се фокусира и върху развитието на основни и трансверсални умения, насочени към творчеството.

За контакти

Можете да отправяте запитвания на адрес info@creativityandcollaboration.com

Абонирайте се сега!

Ако желаете да получавате новини от нас, моля абонирайте се!