Εγχειρίδιο

Το INCREMENTA προσφέρει το Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης για τις ΜμΕ, με περιεχόμενο σχετικά με τη Διαχείριση της Δημιουργικότητας και τη Διαχείριση της Συνεργασίας. Το εγχειρίδιο επικεντρώνεται στο πρώτο μέρος του Συνόλου Προτύπων CEN/TS 16555 Συνολο Προτύπων, 16555-1:  Σύστημα Διαχείρισης Καινοτομίας. Περιλαμβάνει επίσης έναν Οδηγό Ελέγχου της Καταλληλότητας του συστήματος διαχείρισης της δημιουργικότητας και της συνεργασίας στις ΜμΕ, με στόχο τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης και εφαρμογής του παραπάνω προτύπου.
Το εγχειρίδιο διατίθεται στα Αγγλικά, Ισπανικά, Ουγκρικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Βουλγαρικά και Τσέχικα, και είναι διαθέσιμο σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Ο οδηγός θα υποστηρίξει την καθιέρωση της διαχείρισης τηςτης δημιουργικότητας και της συνεργασίας στις ΜμμΕ. Περιέχει τα βασικά στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση, με περιγραφή περιπτώσεων και καλές πρακτικές.
Ο οδηγός εξυπηρετεί έναν διπλό στόχο: πρώτον, να χρησιμεύσει ως υλικό για την κατάρτιση των επιχειρηματιών και του προσωπικού των ΜμμΕ, και δεύτερον να χρησιμεύσει ως οδηγός και εργαλείο διαχείρισης, το οποίο θα επιτρέψει στις ΜμΕ να διεξάγουν μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης και να το εφαρμόσουν στο περιβάλλον τους και στις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες συστημάτων ποιότητας που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και τη διαχείριση της συνεργασίας.

Creativity

Creativity Guidebook (EL)

How do I develop a process for Organisation Creativity

How do I generate evaluate and select ideas

How do I implement the critical success factors

How do I manage creativity in the workplace

How to measure impact of your managing creativity process

Useful tools for generating and analysing ideas

What is Creativity

What makes it work Critical success facts for managing creativity

 

Collaboration

Collaboration management Guidebook (EL)

How do I choose what type of collaboration to use

How do I develop a Collaboration Process for Innovation

How do I manage collaboration in the workplace

How to measure the impact by using a collaboration scorecard

What are the types of collaboration

What is Collaboration

What makes it work Critical Success Factors for Collaboration

 

Health Check

Health Check User Guide (EL)

Health Check (EL)

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@creativityandcollaboration.com

Εγγραφείτε τώρα!

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα μας, κάντε εγγραφήστο newsletter μας!