Последни новини

INCREMENTA пътува до Гърция

Партньорите по проект INCREMENTA са щастливи да споделят успешното провеждане на втората международна среща по проекта в Пирея, Гърция. Срещата се проведе по план в понеделник и вторник, на 13 и 14 май 2019.

Партньорите установиха, че всички заложени цели следват първоначалния план и всички са доволни от постигнатото до момента и бъдещото развитие на проекта като цяло.

По време на срещата обсъдихме и следващите стъпки и финализирането на първия интелектуален продукт – създаване на наръчник за МСП с материали и инструменти за креативност и развитие на партньорски мрежи.

Английската версия на наръчника ще бъде налична на уебсайта на проекта съвсем скоро съгласно времевия график. Той ще може да бъде свален в пдф формат в неговата цялост или в отделни части, според нуждите на всеки потребител – за тези, които искат да се фокусират само върху отделна част/тема.

За контакти

Можете да отправяте запитвания на адрес info@creativityandcollaboration.com

Абонирайте се сега!

Ако желаете да получавате новини от нас, моля абонирайте се!