Управление на сътрудничеството

Управлението на сътрудничеството е наложителна необходимост за МСП, които са известни като традиционно изолирани и в много случаи поради тази изолация, стремящи се да изобретят колелото. Проектът INCREMENTA разработва ефективен образователен метод и обучителни материали, които ще помогнат на МСП да се адаптират към пазарните изисквания на съвременната икономическа ситуация. Методите и материалите са свързани и отговарят на Стандарт 5 за иновациите (CEN / TS 16555-5: 2013). Ролята на сътрудничеството според стандарта е: “Сътрудничеството може да позволи придобиването на нови умения и ресурси. В допълнение, то може да събере различни групи заедно, да подобри възможностите за успешна креативност и иновации, да разреши проблеми и да помогне да се използва външният потенциал. ”

За контакти

Можете да отправяте запитвания на адрес info@creativityandcollaboration.com

Абонирайте се сега!

Ако желаете да получавате новини от нас, моля абонирайте се!